2014 er her, og takk Gud for det.

Nytt år og nye muligheter, og nye programmer på Radio Free Your Mind. Vi har snart kommet så langt at vi har holdt på i 6 måneder. I løpet av den tiden har vi hatt «Hovedsending» hver 14. dag, og vi produserte 4 «Advent» sendinger.

Mange mennesker har vært intervjuet, og dyktige programledere har spredd både undring og forundring. Mye har også skjedd «off air» på Radio Free Your Mind, både når det gjelder planlegging av kommende program, og visualisering av fremtiden for denne første spirituelt vinklede radiostasjon i Norge.

Personlig har jeg vært gjennom et live «helvete» de siste månedene, men her jeg sitter så er «igjennom» absolutt et viktig nøkkelord. Enkelte prosesser i livet er så harde, så eksistensielt ødeleggende og så mørke at både troen på mennesker og spirit forsvinner. Men det som verre er, er at troen på seg selv også blir borte i slike mørke hull.

Jeg har «heldigvis» opplevd slike hull et par ganger i livet, og når det skjer er det nesten håpløst å kjempe imot, men livsoppholdelsen gjør at jeg likevel kjemper, selv om livskraften mer eller mindre har tørket ut. I slike stunder er det lov å si «Fuck You and Fuck Off» til Spirit, Hjelpere og Veiledere. Det er lov å hate seg selv, selv om jeg ikke anbefaler det, og det er lov å gå til grunne.

Så lenge du greier å slepe deg til sengs, med en håpløs forståelse av at i morgen er det en ny dag, og det kan hende…kanskje, sikkert ikke, men kanskje – kommer det et vendepunkt som kan lede deg til noe bedre. For når du sleper deg til sengs med slike tanker, så kan det ikke bli mye verre, og skulle døden banke på døren så ville det oppleves som en befrielse.

Det var så slitsomt mot slutten av året, at jeg var sekunder fra å legge ned hele Radio Free Your Mind, fordi jeg ikke så hvordan jeg skulle greie å drive dette videre med min skrale livskraft, mitt mangel på perspektiv og alt jeg befant meg i på det indre personlige planet. Det som reddet den situasjonen, var at vi hadde produsert 4 Advent sendinger, slik at jeg slapp å tenke på å skulle gå i studio og prate i en mikrofon.

For en kar som har så mye på hjertet, som har så stro formidlingstrang, så er det helt håpløst å føle at det kun er eder og galle som farer gjennom sinnet og sjelen, og det er da ikke noe heldig å gå i studio og la slikt mørke øse ut over lyttersakaren på radioen.

Men når jeg nå først har begynt på en vei i livet, og når jeg gjentatte ganger har sakt til Spirit og meg selv, at denne gangen er det fullstending klarhet som gjelder, ja da er det vanskelig å miste helt håpet om at noe godt kan skje, bare natten blir til dag.

Jeg tipper at du også kan føle noe lignende fra tid til annen. At alt raser, at alt blir mørkt, at livsmotet og viljen forsvinner eller blir sugd ut av deg. Kanskje ville du ikke beskrive det med slike ord, og kanskje ville du si at du ikke opplever det så voldsomt. Men min erfaring med denne spirituelle livsførselen jeg har hatt siden 2001, er at jeg innerst inne «vet» at det er «lys» i «mørket», uansett hvor mørkt, sindt, vondt, demonisk dette mørke synes å være.DSC_0140

Og når du «vet» at noe er sant, selv om hele verden prøver å overbevise deg om noe annet, så er det likevell vanskelig å holde fast ved den viten – men du vil aldri glemme at du egentlig «vet» at det er håp, at det er muligheter for at ting snur, at du har rett.

Så la oss lagre denne indre viten i oss selv, slik at vi kan finne den igjen den dagen lyset går og verden – din indre og/eller den ytre verden – snur seg mot oss.

Jeg lagrer den viten for Radio Free Your Mind sin del også. Jeg vet jeg har rett når jeg sier det er et «marked» for denne radio satsningen.

Jeg vet jeg har rett når jeg sier at mange ønsker å høre ting filtrert gjennom filteret Radio Free Your Mind.

Og jeg vet jeg har rett når jeg sier at vi alle sammen hører på lyden av et radiogjennombrudd.

Takk for at du er med videre. Uten deg er det bare meg, og det er litt stusselig.

Godt nytt Radio Free Your Mind År.