G.U.R.U

GURU Logo KvadratiskProgrammet har nå tatt pause, men det kommer tilbake skal du se.

Programmet som går i dybden på refleksjoner omkring ord, uttrykk, strømninger og meninger som tilhører den spirituelle -og alternativt vinklede verden.

G.U.R.U er programmet der perspektivene blir utfordret og grensene for hva som er definert gåes opp på nytt.

Her kan det dukke opp nyskapende perspektiver på gamle sannheter og tankestrømmer, og programmet tar tilbake Spørrerens Makt og søker egne svar og refleksjoner, heller enn andres definisjoner.

G.U.R.U står for ordene: G-ruble / U-tvide / R-eflektere / U-ndervise. Ordet GURU i denne sammenhengen, må ikke forveksles med den østlige tradisjonen og forståelsen av GURU.

G.U.R.U på Radio Free Your Mind oppfordrer deg til å ta ibruk den indre guruen, den indre stemmen som reflekterer og undrer seg over tingenes tilstand. Du oppfordres ikke til å søke en ytre GURU, en person å følge, men du oppfordres til å finne din indre GURU, dine egne sannheter og dine egne tolkninger og perspektiver.

G.U.R.U tilbyr refleksjoner og perspektiver du kanskje ikke har tenkt på før, og finner du noe du kan bli inspirert av i egne refleksjoner og tankestrømmer, er du velkommen til å ta det i bruk. Husk: «Det finnes ingen sannhet, bare ord etter tanke».

I spillelisten under her, finner du alle G.U.R.U sendingene

Er du på nettbrett eller mobil? Bruk denne linken.