Human Kapital.

Program om; nyttig lærdom og erfaring i møte med vansklige og tunge livserfaringer. Hva kan vi lære av de som har reist seg, og verktøyene de har brukt?

Dette er et program som var ønsket fra starten av på Radio Free Your Mind, et program redaktøren mener er et viktig program i radioens program portefølje.

Her er det de gode erfaringene som kommer ut av å «overleve livet» vi er ute etter.
Vi vet, av erfaring, at det er mange mennesker som greier å komme seg gjennom vanskelige livssituasjoner og opplevelser, og komme ut i andre enden med en «oppskrift» som vi alle sammen kan lære noe av.

Det er ikke nok psykologer, terapauter og veiledere til å hjelpe oss alle sammen, og det er heller ikke kun skolebok kunskap og lærdom som vi trenger for å komme igjennom vanskelige og potensielt traumatiserende livserfaringer – men vi trenger å vite at andre har greid det før oss, slik at det gis håp og en verktøykasse vi kan lære noe positivt av.

Dette kan være et potensielt vanskelig program å skape, og det vil nok kreve egne erfaringer og god innsikt i mennesket å være programleder i dette programmet.

Men en til to historier pr. program vil over tid skape en stor verktøykasse av gode livsmestringer som vi alle kan lære noe av.

Halvtimes sending.
 Programmet sendes 1 ganger pr måned.
 Ingen musikk eller reklamepause i programmet.
 1 programleder.

 

Radio Free Your Mind sine programledere, gjesteprogramledere og gjester, er ulønnet og gir frivillig av sin tid, innsikt og kunnskap, fordi de tror på visjonen og ideen bak Radio Free Your Mind. Les mer om Radio Free Your Mind sine tanker og retningslinjer, ved å klikke på denne tekst linken.

Kontakt oss om du har lyst til å være programleder for dette programmet.