Om Radio FYM

Ny T-Shirt Sky is NOT the Limit Logo 02Radio Free Your Mind er nettradioen for undring og forundring.

Spennende programmer, reflekterte programledere og den beste musikken.

Beskrivelse:

Intervjuer med spennende mennesker. Musikk fra hele verden. Dyktige Programledere. Aktuelle tema, grønnt perspektiv. Sky is NOT the limit!

Programledere: May Irene Wikeby i «Den Ukjente Verden», Karianne Stenshagen i «Astro Visjon». Programleder for «Impulsetaten» er Frank-Thomas H Andersen (Redaktør).

Om Radio Free Your Mind:

Radio Free Your Mind (Radio FYM) er en nettradio som sender i Podcast format.

Radio FYM ønsker å være en kanal for helhetlig tenkning og helse, med fokus på selvutvikling, spiritualitet og åndelighet.

Radio FYM ønsker å synliggjøre positive mystiker tradisjoner, og sannsynliggjøre at menneskene på jorden ikke er de eneste intelligente skapningene i universet.

Radio FYM er en intervjubasert magasinradio, som tar mål av seg å inspirere til ettertanke og undring.

Radio FYM er en uavhengig nettradio, med bidragsytere fra flere tros, livssyns og politiske retninger.

Radio FYM ønsker å være en inspirator og veiviser for søkende mennesker i alle livets faser og situasjoner.

Radio FYM skal være seriøs uten å bli kjedelig, forfriskende uten å bli tannløs, revolusjonerende uten å bli voldelig og inspirerende uten å være villedende.

Radio FYM er startet med et ønske om å være en oppbyggende stemme i radioverden, der du får ta del i tankestrømmer, meninger og holdninger som er lite representert i kommersielle og tradisjonelle radioer og media.

Radio FYM er spirituelt vinklet og forankret i «grønne» verdier som; menneskeverd for alle, like muligheter for alle, jorden og dens ressurser er til for alle, og ikke minst at vi alle har rett og mulighet til å bedre våre liv, våre holdninger, vårt avtrykk i menneskeheten og på jorden.

Radio FYM sin musikkprofil spenner over flere sjangre, og musikken som spilles, spilles vederlagsfritt så lenge Radio FYM ikke drives med kommersielle reklame midler.

Radio FYM sine programledere, gjesteprogramledere og gjester, er ulønnet og gir frivillig av sin tid, innsikt og kunnskap, fordi de tror på visjonen og ideen bak Radio FYM .

Radio FYM kan åpne for donasjon for å dekke investeringer og løpende utgifter til drift av stasjonen, men baserer hele sin sending på frivillighet og gjensidig tjenesteyting. «Pay it forward» er helt i Radio FYM sin ånd.

Radio FYM kan bli en lønnet arbeidsplass om vi i fremtiden får nok inntekter til det. Men pr. i dag har vi ikke mulighet til å lønne hverken redaktør eller programledere.

Radio FYM sine bidragsytere, sponsorer, samarbeidspartnere og velgjørere, står ikke på noen som helst slags måte til ansvar for innhold, meninger og holdninger som fremsettes av Redaktør og/eller andre på Radio FYM, men er selvstendige meningsbærere med egne verdier, holdninger og meninger.

Radio FYM er ikke knyttet til eksisterende og tradisjonelle foreninger for mediabedrifter, men er sitt ansvar bevist og vet om «Redaktørplakaten» og «Vær varsom plakaten».

Radio FYM er gründet og ledes av Frank-Thomas H Andersen, som har Redaktøransvaret på stasjonen, og som eier alle rettigheter knyttet til Radio FYM.