Redaksjon & Produksjon

Ny T-Shirt Sky is NOT the Limit Logo 02Redaksjonen på Radio Free Your Mind består av en gjeng glade og trivelige mennesker. Vi har kommet sammen under fanen «Free Your Mind», og vi tenker alle at det å holde sinnet sitt fritt for blokkeringer, stengsler og nedlåste rom, er måten å bevege seg gjennom livet på.

Vi har alle våre helt unike erfaringer i livet, og vi har gått våre egne veier frem til der vi er i dag. Vi har mye felles men er helt unike skapninger som trives i våre liv, underveis fra krybbe til grav, på denne levende planeten som suser gjennom Universet i en skrekkelig fart – omtrent som vi gjør i våre liv.

Våre forskjeller i livssyn, livserfaringer og livsmisjoner, er faktisk det som gjør oss like. Vi er like fordi vi er unike, og fordi vi setter ønsket om å forstå høyt på agendaen. Forståelse er ikke det samme som å godta og å være enig, men forståelse er en nødvendighet om vi skal jobbe sammen under fanen «Free Your Mind».

Redaksjonene på Radio Free Your Mind ønsker at du skal kunne forstå deg selv, oss og alle andre – for på den måten å forhindre at vi blir sittende fast i våre egne begrensede båser. Vi søker ikke forståelse fordi det er lett, men fordi vi mener det er viktig.